خدمات لرنز سازه

از طراحی تا اجرا

از ابتدا تا انتها

همراهتان هستیم

ارائه طرح معماری

ما شما را در رسیدن به بهترین طرح معماری مطابق با نیازهای شما یاری می‌نماییم.

 • ارائه طرح معماری
 • طراحی سه بعدی نما و دکوراسیون داخلی
 • طراحی محوطه
 • تأمین حداکثر پارکینگ

اخذ پروانه ساخت

پروانه یا جواز ساختمان پرونده رسمی از شهرداری است که به مالک یا پیمانکار اجازه می‌دهد تا پروژه شروع به ساخت و ساز طبق چهارچوب مشخص شود. که از ابتدا شامل این موارد می‌باشد:

 • تشکیل پرونده
 • دستور صدور بازدید
 • بررسی گزارش مأمور فنی
 • دستور نقشه
 • طراحی نقشه
 • پرداخت عوارض شهرداری
 • تهیه مدارک پیش نویس
 • چاپ پروانه

اجرای ساختمان

گروه مهندسی لرنز سازه با بهره‌گیری از توان فنی خود آمادگی اجرای انواع سازه‌های ساختمانی را دارا می‌باشد.

 • اجرای اسکلت بتنی
 • اجرای اسکلت فولادی
 • اجرای انواع سقف‌ها

ارائه طرح معماری

ما شما را در رسیدن به بهترین طرح معماری مطابق با نیازهای شما یاری می‌نماییم.

 • ارائه طرح معماری
 • طراحی سه بعدی نما و دکوراسیون داخلی
 • طراحی محوطه
 • تأمین حداکثر پارکینگ

اخذ پروانه ساخت

پروانه یا جواز ساختمان پرونده رسمی از شهرداری است که به مالک یا پیمانکار اجازه می‌دهد تا پروژه شروع به ساخت و ساز طبق چهارچوب مشخص شود. که از ابتدا شامل این موارد می‌باشد:

 • تشکیل پرونده
 • دستور صدور بازدید
 • بررسی گزارش مأمور فنی
 • دستور نقشه
 • طراحی نقشه
 • پرداخت عوارض شهرداری
 • تهیه مدارک پیش نویس
 • چاپ پروانه

اجرای ساختمان

گروه مهندسی لرنز سازه با بهره‌گیری از توان فنی خود آمادگی اجرای انواع سازه‌های ساختمانی را دارا می‌باشد.

 • اجرای اسکلت بتنی
 • اجرای اسکلت فولادی
 • اجرای انواع سقف‌ها